UNDERSØGELSE OG PSYKIATRISK UDREDNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Mentis Neuropsykiatrisk Klinik tilbydes følgende:

 • Speciallægeerklæringer 
  En sådan erklæring udarbejdes på baggrund af en psykiatrisk undersøgelse hos psykiater samt eventuelle sagsakter.
   
 • Neuropsykiatrisk erklæring
  En sådan udredning går typisk ud på at undersøge hvorvidt psykiske/ kognitive eller adfærdsmæssige ændringer skyldes en bagvedliggende hjerneorganisk årsag. Der vil være tale om en tværfaglig undersøgelse. I langt de fleste udredninger vil der således være behov for en supplerende neuropsykologisk undersøgelse og i nogle tilfælde vil en hjerneskanning også være påkrævet. 
   
 • Psykiatrisk udredning
  Der er mulighed for såvel undersøgelse af specifik diagnose som en generel psykiatrisk udredning.