MAHMOUD ASHKANIAN

 

Direktør og klinikejer. 

Speciallæge i psykiatri, ph.d., 

Jeg er speciallæge i psykiatri og har subspecialiseret mig indenfor neuropsykiatri. Jeg har i mange år været ansat på Psykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Som overlæge ved Neuropsykiatrisk Enhed har jeg i samarbejde med en tværfaglig gruppe foretaget højtspecialiserede udredninger. I offentligt regi har jeg udover de neuropsykiatriske udredninger lavet mange almen-psykiatriske undersøgelser og retspsykiatriske mentalobservationer. I privat regi har jeg gennem mange år udarbejdet speciallægeerklæringer for jobcentre, forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, advokatvirksomheder m.m.

Som overlæge på psykiatrisk hospital har jeg også stået bag etablering af transkraniel magnetstimulation (TMS), som er et behandlingstilbud til patienter med depression, OCD og visse typer angst. Jeg er certificeret TMS-behandler

 

MIKKEL RUNE VOSSEN RASMUSSEN

 

Jeg er speciallæge i psykiatri.
Har tidligere erfaring med at arbejde i almen praksis i Norge. 
Jeg har ved siden af min uddannelse arbejdet et halvt år i Ambulatorium for ADHD på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Som speciallæge har jeg arbejdet som overlæge i den akutte psykiatri (Psykiatrisk Akutmodtagelse på Psykiatrisk Hospital i Risskov og senere Fælles Akut Afdelingen på Skejby Sygehus).
Jeg er vant til planlagte og akutte tilsyn i somatikken (liasonpsykiatri) og har også arbejdet i et subakut ambulatorium (Hurtig Ambulante Tider) og derved set, udredt og behandlet de fleste psykiatriske tilstande.

Jeg har også været ledende overlæge/cheflæge på Psykiatrisk Afdeling i Vejle i Region Syddanmark.

Jeg er desuden næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab og medlem af Den Danske Lægeforening

 

PHUONG LE RESINIA 


Speciallæge I psykiatri fra 2004 og godkendt supervisor/vejleder i kognitiv adfærdsterapi.

Mange års erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser i præ-hospitals- og hospitalsregi både på sengeafsnit og i ambulatorier i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. 

 

VAHID FAZILATI

 

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2010.

Blev speciallæge i psykiatri i 2019 og har fungeret som overlæge på Psykiatrisk Center København/ Gentofte/ Frederikssund og som afsnitsledende overlæge på Psykiatrisk Center Amager. 

Ejer Klinik Psykiatri-Sundhed i Hillerød. 

 

 

 

BO SØNDERGAARD JENSEN

 

Kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet 
Autoriseret psykolog, specialist samt supervisor i psykoterapi med voksne
Har de sidste 15 år arbejdet med patienter i både privatpraksis og psykiatrisk regi.

 

HALIL ÖZTOPRAK

 

Jeg er autoriseret psykolog og blev færdiguddannet fra Aarhus Universitet i 2011. 

Jeg kommer oprindeligt fra Tyrkiet, men har boet i Danmark i over 25 år. Jeg taler flydende dansk, tyrkisk og engelsk. 

Jeg har erfaring indenfor det kliniske område og arbejder med kognitiv adfærdsterapi og mindfulness til såvel dansk- som tyrkisktalende patienter.

Jeg har tidligere arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

Jeg er nu ansat ved Aarhus Universitetshospital, Skejby og er i gang med specialpsykologuddannelsen indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien. 

 

 

ÖZLEM MIHLADIZ ASHKANIAN

 

Jeg er uddannet social-og sundhedsassistent med mange års psykiatrisk erfaring fra mit tidligere arbejde på Psykiatrisk Hospital i Aarhus.

Derudover er jeg uddannet zoneterapeut, NADA-behandler (øre-akupunktør) og certificeret TMS-behandler (Transkraniel Magnet Stimulation).

Jeg er medlem af brancheforeningen FDZ og er registreret som RAB-godkendt (Registreret Alternativ Behandler) zoneterapeut. Jeg er desuden uddannet til at udføre lymfedrænage behandlinger på både krop, hoved og i ansigtet.

Jeg arbejder med psykoedukation og kropsterapi. Den kropsterapeutiske del af mit arbejde baserer sig på NADA (øre-akupunktur) og udvalgte teknikker fra zoneterapien (inkl. meridianbehandling (behandling af energibaner på hele kroppen) og meridianterapi (behandling udelukkende på tæerne)).
NADA kan afhjælpe problemer med angst, smerter, stress, afhængighed, rastløshed, søvnproblemer samt uro.
Ved Mentis Neuropsykiatrisk Klinik har vi en holistisk tilgang til helbredet. For at genskabe balancen mellem krop og sind anvender vi forskellige discipliner herunder psykologiske metoder, biologiske behandlinger og kropsterapi.

 

TANJA KROGH BRANDT

 

20 års erfaring som aut. ergoterapeut fra Region Midt, flere kommuner samt privatpraktiserende, professionsbachelor i ergoterapi, Århus i 2002. 

Derudover er hun uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet, samt har en uddannelse som MSC Teacher (Mindful-Self-Compassion) Fra Center for Mindful Self-Compassion, San Diego, USA. Er certificeret i udarbejdelse af sanseprofiler via Sensory Profile.

Medlem af Ergoterapeutforeningen, Mindfulnessforeningen DK som underviser og MSC foreningen DK. 

 

HENRIETTE MARK

 

Lægesekretær
Har arbejdet 10 år ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus.
Uddannet sundhedskommunom.
Været tilknyttet klinikken siden 2018.