COMPASSION FOCUSED THERAPY

 

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) udspringer af Kognitiv Adfærdsterapi.

CFT er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre psykisk balance. I CFT arbejder du med at få skabt den tryghed og de selvreguleringsforudsætninger, der ikke er blevet etableret tidligere gennem livet. Sagt på en anden måde hjælper du dig selv med at få bygget et stabilt fundament i din psyke.

Terapiformen fokuserer på at skabe medfølelse og egenomsorg hos dig. Øget medfølelse gør, at du bedre kan rumme dine og andres udfordringer og lidelser. Terapiformen giver dig en større grad af selvrefleksion og gåpåmod, også når tingene ikke går, som de skal. Selvkritik og bekymringer bliver skiftet ud med øget trivsel og sundere relationer i dit liv.

I CFT arbejdes der med hjernens tre affektsystemer: Drivesystemet, beroligelsessystemet og trusselssystemet. For at skabe mest mulig udvikling skal der helst være ligevægt mellem de tre systemer. Men det er ikke altid tilfældet.

Trusselssystemet er f.eks. stort og veludviklet hos personer, der er udfordret kognitivt, har et lavere funktionsniveau, har autisme, et misbrug, er tidligt skadet eller har en psykisk lidelse som angst, depression, stress eller lavt selvværd. Trusselssystemet bliver konstant aktiveret og evnen til selvberoligelse er lav.
Da evnen til at kunne afvæbne dette trusselssystem ofte er meget lille, betyder det, at trusselssystemet bliver det dominerende. Derfor skal der arbejdes med, at der kommer ligevægt i systemet. CFT hjælper med at opbygge din evne til egenomsorg og selvberoligelse. Der bliver altså skruet op for beroligelsessystemet, så trusselssystemet ikke dominerer.

I løbet af behandlingen vil du træne at bruge en række forskellige interventioner til at skabe udvikling og få adgang til beroligelsessystemet, sådan at du kan skabe en målrettet træning i at øge dit selvværd og styrke din indre psykisk balance.