FYSIOTERAPI (BASIC BODY AWARENESS THERAPY)

 

Psykosomatisk fysioterapi sigter mod at forbedre stabilitet og balance både fysisk og psykisk og dermed øge funktionaliteten hos patienten. 

På baggrund af kropsundersøgelse og samtale behandles der procesorienteret med fokus på patientens kropslige refleksion. Herved øges patientens selvindsigt og handlemuligheder og der skabes autonomi og bedre funktionsevne.

Behandlingen er en kombination af samtale, kropsbehandling og øvelser.
Der arbejdes på at etablere eller at genetablere kropsbevidstheden for at stabilisere tilstanden og øge patientens muligheder for at selvregulere f.eks. angstsymptomer.

Øvelserne sigter på at få aktiveret kroppens egne helbredende processer samt at genetablere en stabil oplevelse af tryghed og ro og tillid til egen kapacitet.

BBAT er en anerkendt og veldokumenteret fysioterapeutisk metode til behandling af både fysiske og psykiske lidelser. 

Fokus er rettet mod opmærksomhed på kroppens naturlige impulser og rytmer samt på balance, stabilitet, åndedræt og bevidst nærvær. Hermed øges den kropslige balance og indre ro.
Arbejdsformen fokuserer på menneskets funktionskapacitet, ressourcer og tilgang til egen kreativitet.