Korte forløb med diagnostik og behandling

Der foretages en psykiatrisk undersøgelse f.eks. i forhold til ADHD.

Såfremt diagnosen bekræftes, kan patienten tilbydes et forløb med henblik på opstart af behandling og en kort opfølgning inden patienten kan afsluttes til egen læge.